Yaz Okulu

Çocuklar yaz aylarını birbirinden eğlenceli ve birbirinden öğretici

aktivitelerle geçirmeye hazırlanıyor.

Dolu dolu bir programla hem öğreniyor, hem eğleniyor, hem de merak duygularını harekete geçiriyor.

Yaz Okulu

TEMEL CİMNASTİK

Cimnastik branşı tüm spor branşların temelini oluşturur. En erken yaşta başlanabilen, tüm çocuklara yönelik olimpik bir branştır. Cimnastik , bedeni , fiziki olarak yapısını düzeltme güçlendirme ve geliştirme amacıyla özenli ve düzenli biçimde hareket ettirme sanatıdır . Bedeni çevikleştirmek ve güçlendirmek amacıyla yapılmış olan alıştırmaların hepsi, idman ve kültürfizik hareketleri cimnastiğin kapsamına girer .

Cimnastik branşı tüm spor branşlarının temelini oluşturur.

Asıl amaç fiziksel uyum sağlamak olduğunda cimnastik ideal bir yöntem olarak karşımıza çıkar.
İyi ve doğru yönlendirilmiş cimnastik programı esneklik, koordinasyon, kuvvet, çabukluk gibi fiziksel özellikleri geliştirir. Ayrıca bale, modern dans, folklor gibi sanatlarının figürlerini çeşitli cimnastik hareketleri ile birleştirmeleri, bu sporu yapanlarda yaratıcılık özelliğinin de geliştirilmesine neden olur.

ZEKA OYUNLARI

Zeka oyunlarında başarı hızlı ve doğru bir şekilde akıl yürütmeye dayanmaktadır. Geçmişte öğrenilen problem çözme yöntemleri zeka oyunlarını çözebilmek için az veya çok fayda sağlayabilse de zeka oyunları ezbere dayalı bir ders değildir. Zeka oyunlarını bu kadar eğlenceli kılan da sürekli değişen türleri ve zorluk seviyeleri olmasıdır.

Akıl yürütme, sistemli problem çözme becerisi ile birlikte öğrencilerin ömür boyu kullanacakları en önemli zihinsel becerileri olacaktır.

Zeka oyunları; Akıl yürütme, problem çözme, iletişim, Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, araştırma, karar verme, bilgi teknolojilerini kullanma ve girişimcilik gibi becerileri kazandırır.

YÜZME

Yüzme sporu; Belirli boyutlarda havuzlarda bedenin kulaç ve ayak hareketlerinden başka bir yardım almadan su içerisinde yüzülerek yapılan spor dalına verilen isimdir. Yüzme sporu yarışları 50, 100, 200, 400 800, 1500 m’lik havuzlarda yapılmaktadır.

Yüzme sporunda 5 farklı stili vardır;

Serbest stil yüzme, Kurbağalama yüzme, Kelebekleme yüzme, Sırtüstü yüzme ve Karışık yüzme

Yüzme sporunun vücudumuza faydaları;

Dayanıklılık ve esnekliğinizi geliştirir, 1 saat yüzme ortalama 500 kalori harcatır, Kas güçsüzlüklerini tedavi eder, Stres ve gerilimi azaltır vb.

YAN BRANŞ AKTİVİTELERİ

Mini Futbol: Çocuklar mini futbolda vücut hakimiyetini , ayak kontrollerini bunlarının yanı sıra yaratıcılıklarını, bireysel yeteneklerini ortaya çıkartarak fiziksel gelişimlerini sağlarlar kazanma ve kaybetme rekabetini öğrenerek takım arkadaşlığını ve öz güvenlerini pekiştirirler.

Mini Basket: Çocuklar mini basketbolda el göz hakimiyetini, yaratıcılıklarını, bireysel yeteneklerini ortaya çıkartarak fiziksel gelişimlerini sağlarlar kazanma ve kaybetme rekabetini öğrenerek takım arkadaşlığını ve öz güvenlerini pekiştirirler.

Voleybol: Topu iki adet direk arasına gerilmiş olan ağın üzerinden geçirerek, topu kendi sahanızda yere düşürmemeye, rakip sahada ise topun yere değmesini sağlamak amacı ile iki takım arasında oynanan bir takım oyunudur. Bireylerin Yardımlaşma duygularının geliştirmesine, zamanın verimli kullanılmasını ve sorumluluk duygusunu geliştirdiği söylenebilir.

Badminton: Raket ve bir tür tüylü topla oynanan tenis benzeri bir oyundur. Badminton, kolayca öğrenilebilen, erkek ve kadın, 7 yaşından 77 yaşına kadar bütün yaş grubunda insanların yapabildiği ender spor dallarından biridir. Bu spor bireylere Çeviklik kazandırırBacak kaslarını güçlendirirVücut koordinasyonunu geliştirir ve Vücuda dinamik bir denge kazandırır.

Sportif Eğitsel Oyunlar: Oyun çocukların hareket ihtiyacını karşıladığı bir eğitim sürecidir. Çocuğun fiziksel, sosyal, psikolojik ve zeka gelişimi üzerinde olumlu etkiler gösterir. Çocuklarımıza mahallelerde oynadığımız oyunları hatırlatarak tanıştırmak istiyoruz. (Yakar top, Yedi kiremit, Birdirbir)

Tırmanma Duvarı: Çocukların yükseklik korkusunu, baskı altında karar verebilme, yenme, problem çözme, planlama yapabilme, kendine güven duygusunu geliştirebilme gibi becerilerini geliştirmede etkilidir.

HOBİ AKTİVİTELERİ

El Sanatları: Çocuklarımız kullanacakları malzemeleri tanıyıp kendi elleriyle yaptıkları ürünleri GYMPARK’ da sergileyerek keyifli vakit geçirirler.

Mutfak Etkinliği: Çocukların malzemeleri tanıması ve el becerilerinin gelişmesi açısından önemli bir etkinliktir. Çocuklarımızın mutfakta bolca eğlenmesi ve stres atması ayrıca kendiliğinden bir işe başlama ve bitirme çabasının gelişimini öngörmektir. Çocuklarımızın sorumluluk alma ve yerine getirme adına şimdiden mutfak alışkanlığının kazanılması ve kendi bireysel ihtiyaçlarının karşılanması, mutfak kültürünün kazanılmasını öğretmektir. ( Bir dönem içinde 2 defa düzenlenecektir.)

Sinevizyon: Hazırlanan sunumların, görsellerin ve filmlerin video haline getirerek öğrencilerimize eğitim vermek adına öğretici etkinlik olarak tanımlanabilir.