TEMEL CİMNASTİK

Cimnastik branşı tüm spor branşların temelini oluşturur. En erken yaşta başlanabilen, tüm çocuklara yönelik olimpik bir branştır.

Cimnastik , bedeni , fiziki olarak yapısını düzeltme güçlendirme ve geliştirme amacıyla özenli ve düzenli biçimde hareket ettirme sanatıdır . Bedeni çevikleştirmek ve güçlendirmek amacıyla yapılmış olan alıştırmaların hepsi , idman ve kültürfizik hareketleri cimnastiğin kapsamına girer .

AEROBİK CİMNASTİK

Cimnastiğin “ritmik” ve “artistik” kollarının etkileşiminden doğan yeni bir cimnastik branşıdır.
Ritmik cimnastik’de ki esneklik ve estetik açıdan oluşan görsel şölen ile artistik cimnastikteki gücün ve kuvvetin, hız ve çabukluğun düşündürme yeteneği ile tek bedende buluşturulmasının yanında dansta yer alan ritimle ve tiyatral ifadelerle de desteklenmesi sonucu oluşan  “aerobik cimnastik” günümüzde adından söz ettirmeye başlamıştır.
Aletsiz cimnastik branşı olan aerobik cimnastik, ülkemizde de yakın tarihlerde ilgi görmeye başlamıştır ve bir “dünya üçüncülüğümüz” bulunmaktadır.

Her ne kadar seri içerisinde aletler yer almasa da, sporcunun eğitim ve hazırlık süreci içerisinde son derece önem arz etmektedir. Bu aletler; atlamalara-sıçramalara ve güce dayalı belli başlı bilinen jimnastik aletleridir. Aerobik cimnastik ülkemizde hakkında çok bilgi sahibi olunmayan ve yanlış yorumlara maruz kalan, her şeye rağmen bu konuda, Türkiye Cimnastik Federasyonu, antrenörler ve sayılı cimnastik kulüplerinin yardımlarıyla desteklenen ve gençler tarafından yoğun ilgi görmeye başlayan cimnastikteki yeni bir akımdır.

ARTİSTİK CİMNASTİK

Artistik cimnastik sporunun bir dalıdır. Yaz Olimpiyatları’nda yer alan spordur.Bu branşta her ülke kendi yarışma kurallarını belirlemektedir.Genel cimnastik, müzik eşliğinde serbest spor giysileri ve taşınabilir her türlü aracın kullanılabileceği, içerisinde dans, çeşitli cimnastik hareketleri olan, hatta belli bir temayı işleyen ve estetik görünümü ağır basan bir grup cimnastiğidir. Gruplar yalnız bay, yalnız bayan olabileceği gibi, karma da olabilir. Her alette serbest ve zorunlu hareketler vardır. Zorunlu hareketler önceden belirlenmiş hareketlerdir. Serbest hareketler, cimnastikçilerin kendilerinin düzenledikleri hareketlerdir ve yarışmacıların en başarılı yönlerini gösterebilmek amacını taşırlar.

Erkekler; 

Kulplu BeygirAtlama beygirine benzer. Ancak bunun üzerinde iki kulp vardır. Kulplar 41-44 cm mesafededir. Kulpların üstünün yerden yüksekliği 1.23 m’dir.

HalkaYukarıdan sarkan tellere asılı yerden 2.55 m yükseklikte ve 13 cm çapında serbestçe sallanan iki halkadan oluşur.

Paralel: Büyük ekseni 5.1 cm, küçük ekseni 4.1 cm olan oval biçimli, birbirine paralel konumda iki çubuktan oluşur.

Yer: Yer hareketleri kadın artistik cimnastiğinin dört disiplininden ve erkek artistik cimnastiğinin altı disiplininden bir tanesidir.

Atlama Masası: Atlama masasında (eskiden atlama beygiri) gerçekleştirilen artistik cimnastik yarışması. Atlama her iki cinsin de icra ettiği bir daldır.

Kadınlar;

Atlama Masası: Yerden yüksekliği bayanlarda 1.25 m, erkeklerde 1.35 m’dir. Erkeklerin aksine yan olarak kullanılır.

Asimetrik Paralel2.40 m uzunlukta birbirine paralel barlardan oluşur.Bunlardan alt bar 155-160 cm,üst bar 225-235 cm,bar açıklıgı ise 90-140cm arasındadır.Paralel serisi,en az 10 deger bölümü,en az üç bar değişikliği,en az bir yön değişikliği içerir.

DengeYerden yüksekliği 1.10 m, uzunluğu 5 m genişliği 10 cm’dir. Seri süresi 1.10’dan az, 1.30 sn’den fazla olamaz.

Yer Hareketleri12 x12 m’lik yer minderinde yapılır. Seri süresi 1.10’dan az ve 1.25 den fazla olamaz.

TRAMPOLİN CİMNASTİK

Eski Fransız Akrobatlara Dayanan 1930’ların başında George Nissen trapez tarafından dahada geliştirilmiştir.1948 yılında İlk üniversite Oyunlarında Yer Almıştır.1953 Pan ABD branş olarak resmi olarak kayıtlara geçmiştir.1955 Avrupada ,2005 Yılında TÜRKİYEDE,2006 yılında da ilk yarışması gerçekleştirmiştir,Türkiyede  2007 yılında ilk yurt dışı müsabakalara katılmıştır.Trampolin Cimnastik Artistik ve Akrobasi  hareketlerinden oluşan karmaşık,kombinasyonlarda farklı pozisyonlarda sergilenen çok yeni, görsel seyri çok yüksek ve teknik taktik bakımından oldukça çoz çok zor ve farklılık gösteren son derece hızla gelişen bir cimnastik branşıdır. 1957 den bu yana dünya şampiyonası yapılmakta, 1978 den bu yana olimpiyatlarda yer almaktadır.

Senkronize Trampolin;
İki Trampolin üstünde iki farklı cimnastikçi aynı anda zıplayarak senkronize şekilde aynı zamanda  seri becerilerini tam olarak aynı,rutin olarak  gerçekleştirir. Çift aynı anda aynı yükseklikte zıplamak zorundadır.Eğer senkronizasyon eksikliği olursa puan düşülür.Rutin zorluk derecesi bireysel trampolin rutinleri ve kazananı belirlemek için puan eklenen noktaları için aynı şekilde belirlenir.

Tumbling;
Tumbling güç olarakda bilinen,aynı zamanda tumplıng trampolını zemininde zıplayarak, bu zemin üzerinde artistik cimnastik becerilerinide bir araya getiren bir akrobatik disiplindir. 25 metre uzunluğunda yaylı parçadan oluşan bir platformdur. Yarışmacılar, bükülü takla bitiriş beceri ile biten 25 metrelik tumpling boyunca  sekiz beceriler dahil olmak üzere her iki geçiş gerçekleştirir.

Double Mini-Trampolin (DMT);
Eğimli bir sonu ve düz bir yatak vardır. Cimnastikçi  önce düz kısmı atlayarak sonra eğimli kısmına atlar ve daha sonra bitiş gerçekleştirilir.

RİTMİK CİMNASTİK

Cimnastik sporunun genelde kadınlara ait bir dalıdır. Yaz Olimpiyatları’nda yer alan bir spordur. Cimnastik ve Bale’nin bu kombinasyonunda yarışmacılar, bireysel olarak ya da takımlar hâlinde, müzik eşliğinde zarif bir şekilde çalışılmış gösterilerini sergiler. Gösteri sırasında; labut, çember, top, ip veya kurdele gibi farklı el aletleri kullanabilir.

Ritmik cimnastik dünyada en hızlı geli­şen estetik olarak en güzel bayan salon sporudur.
Hem atletik hem de balenin müzik eşliğin­de yaratıcı vücut hareketlerini üzerinde toplamış­tır.
Ritmik cimnastik çocuğunuzun yapabileceği en te­mel spordur.
Çocuğunuz eğer; -Müzik ve dansa yat­kın ise, -Yaratıcılık ve orjinalliği seviyor­sa, Ritmik cimnastik tüm vücudunu fiziksel kabiliyetiyle kontrol altı­na alabileceği en uygun spor dalı­dır.
Çocukların ritmik cimnastiğe başlaması 5-8 yaşından itibaren tavsiye edilebilir. Bu yaştaki çocuklar vücut esnekliği­nin gelişimi daha uygun olmasından dola­yı yarışmacı olarak yetiştirilebilir.
Daha ilerki yaşlarda başlanma­sı halinde çocuk için bir hobi olarak yapıla­bilir. Ritmik cimnastiğin çocuğunuza sağlayabilece­ği katkıları şu şekilde özetleyebiliriz;
-El ve göz koordinasyonunu geliştir­mesine,
-Kendi ekipmanları ile çalışma­sına,
-Başkalarıyla paylaşma ve birlikte öğrenme­sine yardımcı olur.
-Çocuğunuzun cimnastik gibi te­mel beden gelişimini oluşturan sporu yap­ması ilerki yaşlarda başka spor dallarına yönelmesi halin­de önemli faydalar sağlayacak­tır.